Surprise Me

Anzakujifunzakiingereza mp4 videos

#JifunzeKiingereza Kiingereza cha kuongea - Utangulizi (Anza kujifunza Kiingereza na Azari Eliakim)

Ufafanuzi wa awali wa mfululizo wa masomo ya kiingereza cha kuongea. Utangulizi huu unaeleza mfumo wa utoaji masomo, walengwa na mambo ya kuzingatia ili kunufaika kikamilifu kila…

Feb 7, 2019 5 minutes, 11 seconds 1,873 Azari Eliaki…

Jifunze Kiingereza ||| English for Swahili Speakers ||| Swahili/English

Learn english for swahili speakers. Have a good time. E. Eko lugha ya Kiingereza Jifunze Kiingereza

Nov 4, 2018 8 hours 182,991 Eko Language…

JIFUNZE KIINGEREZA NA DOROTHY: SOMO 11

Hili somo linafundisha jinsi ya kutumia vitenzi kuongelea vitendo tofauti tofauti kwa Kiingereza. Kitenzi ni nano lolote la Kiingereza linalotumika kueleza hali ya mtu, kitendo cha…

Mar 24, 2018 0 92,509 Jifunze Kiin…

ANZA KUJIFUNZA KIINGEREZA NA DOROTHY: SOMO 1

Jifunze Kiingereza na Dorothy ni kozi ambayo itakusaidia kujifunza na kuboresha Kiingereza chako. Somo la kwanza linafundisha jinsi ya kujitambulisha na kutoa salamu. Email: jifu…

Dec 22, 2016 7 minutes, 11 seconds 693,275 Jifunze Kiin…

JIFUNZE KIINGEREZA NA DOROTHY: SOMO 2

Katika somo hili la pili tutajifunza jinsi ya kujieleza na jinsi ya kueleza hali ya mtu mwingine. Email: [email protected]

Dec 22, 2016 12 minutes 442,270 Jifunze Kiin…

JIFUNZE KIINGEREZA NA DOROTHY: SOMO 4

2019-12-09 6 minutes, 43 seconds 196,444 Jifunze Kiin…

JIFUNZE KIINGEREZA NA DOROTHY: SOMO 5

2019-12-09 9 minutes, 19 seconds 194,583 Jifunze Kiin…

ANZA KUJIFUNZA KIINGEREZA 4. DAYALOGI

2019-12-09 4 minutes, 48 seconds 0 BIM TV 2018

ANZA KUJIFUNZA KIINGEREZA 6. MANENO YANAYOTUMIKA KUULIZA MASWALI.

2019-12-09 8 minutes, 53 seconds 0 BIM TV 2018
eXTReMe Tracker
HDMaza.pw